BE HOME/ MODERN EKLEKTİK

Eklektik, Yunanca “eklektos” (seçilmiş) kelimesinden gelmektedir. Eklektik, genellikle bir sisteme ait olan veya tek başına anlam ifade eden unsurların birden fazlasını toparlayarak meydana getirilen yeni sistem veya sistemler anlamında kullanılmaktadır. Felsefe ve sanat alanında eklektik terimi, farklı çağ ve üsluplardan seçilip devşirilen unsurların yeni bir tasarım, ürün ya da düşünce akımı oluşturmak için ele alınması olgusunu ifade eder. Eklektik kelimesi zamanla felsefe ve sanat alanları dışında da kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle mimari alan içerisinde kendisine yer bulan eklektik tarz, moda akımı olarak da kendine yeni bir ifade alanı bulmuştur. Eklektik stil kısacası, farklı akım ve stilleri bir arada kullanan, kaos ve kontrast arasındaki ince çizgiyi yakalayan, dönem ve stil sınırlaması yaşamayan, özgün bir tavır sergileyen olarak tanımlanabilir.

0 replies on “BE HOME/ MODERN EKLEKTİK”